ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีกฎระเบียบที่ควรรู้

การลงทุน

รูปแบบการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

บริษัทข้ามชาติรายใหญ่หลายรายให้ความสนใจเข้ามาลงทุนและใช้ฮังการีเป็นฐานการผลิตเพื่อขายในประเทศ และส่งออกไปยังตลาดยุโรป อาทิ Mercedes Benz Audi Suzuki GE Samsung เป็นต้น โดยปัจจุบันมีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน (HIPA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำหรับนักลงทุนของไทย มีบริษัท Thai President Food Hungary ที่ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป