ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีกฎระเบียบที่ควรรู้

การค้า

ฮังการีมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์กับกับเอเชีย เพื่อลดการพึ่งพาตลาดยุโรปซึ่งเป็น คู่ค้าหลัก อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจการค้าโดยตรงระหว่างไทยกับฮังการีและประเทศข้างเคียงยังมีปริมาณไม่มาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการค้าผ่านเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์


สินค้าห้ามนำเข้า – ส่งออก

รายการสินค้าที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก ได้แก่ อาวุธปืน พืชเครื่องเทศที่มีพิษและยาที่มีข้อกำหนดเฉพาะ