ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีหน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานราชการไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

79 Verecke Ut, Budapest 1025, Hungary
+ 36 1 438 4020
+ 36 1 438 4023
info@thaiembassy.hu


สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์

+ 36 1 2122738
+ 36 1 2122736
thaicommbp@mail.datanet.hu