ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีหน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐ

Ministry of Foreign Affairs and Trade

1027 Budapest, Bem rakpart 47.
+36-1-458-1000 (FREE)
+36-1-212-5918


Ministry of National Economy

1051 Budapest, József nádor tér 4.

+36-1-795-1400

The customer service
+36-1-795-5010
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu


Hungarian Investment Promotion Agency

1055. Budapest, Honvéd utca 20.
+36 1 872-6520 (FREE)
+36 1 872-6699


Hungarian National Trading House

H-1095 Budapest, Ipar Str. 5.
info@tradehouse.hu


Hungarian Chamber of Commerce and Industry

1054 Budapest, Szabadság tér 7.
mkik@mkik.hu

Budapest Chamber of Commerce and Industry

1016 Budapest, Krisztina krt 99.
+36 (1) 488 2000

Toll free number
+36 (80) 98 98 98
+36 (1) 488 2108