ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีข่าวเด่น

ฮังการีกับความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 10/29/2014

ฮังการีกับความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

ฮังการี เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในสาขาแพทย์ศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีจำนวนรวมกันถึง 11 คน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงมาก สำหรับประเทศที่มีประชากรไม่ถึง 10 ล้านคน นอกจากนี้ ฮังการียังเป็นต้นกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์สำคัญที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากมาย อาทิ วิตามินซี ปากกาลูกลื่น มอเตอร์ไฟฟ้า ไดนาโม จอพลาสม่า จนถึง ของเล่นลับสมองอย่างเช่นลูกบิดรูบิค เป็นต้น

ฮังการีมีศักยภาพที่ไทยสามารถเรียนรู้และมีความร่วมมือระหว่างกันได้ในสาขาที่โดดเด่น ทั้งด้าน แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การค้นคว้าและวิจัย การผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์

ฮังการี : ความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล:
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.thaibiz.net/th/news/16365/272/