ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีเกาะติดข่าว

เกาะติดข่าว

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจฮังการีในปี 2559
สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจฮังการีในปี 2560...

งานแสดงสินค้าในปี 2560 ของมอนเตเนโกร
ปฏิทินงานแสดงสินค้าประจำปี 2560 ของมอนเตเนโกร...

เรียนรู้เรื่องเรือสำราญจากโครเอเชีย
ไทยต้องการพัฒนาท่าเรือภูเก็ตเป็นศูนย์เรือสำราญของภูมิภาค โครเอเชียเป็นประเทศหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านนี้ ThaibizHungary จึงขอเสนอบทความจากการไปเยี่ยมชมท่าเรือริเยกา สปลิท และดูบรอฟนิก ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญชายฝั่งทะเลเอเดรียติก...

เศรษฐกิจฮังการีในไตรมาสแรกของปี 2559
อัตราการเติบโตของ GDP ฮังการีในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 แต่คาดว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปียังมีแนวโน้มที่ดี...

นโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีฮังการี
สอท. ขอเรียนนโยบายการบริหารประเทศของ นรม. ฮังการีตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สรุปดังนี้ ...

ฮังการีกับความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
ฮังการี เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในสาขาแพทย์ศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีจำนวนรวมกันถึง 11 คน ...

สาขาการลงทุนที่ไทยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในฮังการีและกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติของฮังการี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้รายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสาขาการลงทุนที่ไทยมีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในฮังการีและกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติของฮังการีที่อาจเป็นอุปสรรคในการลงทุนของไทย...

เขตเศรษฐกิจพิเศษของฮังการี
ฮังการีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Free Enterprise Zone ซึ่งลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษจะต้องอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน...


Pages: 1