ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีมอนเตเนโกร

รู้จักมอนเตเนโกร

ภาพรวมประเทศ

ข้อมูลทั่วไปมอนเตเนโกรมีชื่อประเทศในภาษามอนเตเนโกรว่า Crna Gora แปลว่าภูเขาสีดำ ตั้งอยู่ในแหลมบอลข่านทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป มีอาณาเขตติดทะเลเอเดรียติกทางตะวันตก ติดโครเอเชียทางตะวันตกเฉียงเหนือ ติดบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทางทิศเหนือ ติดเซอร์เบียทางทิศตะวันออก และติดแอลเบเนียทางทิศใต้ ในอดีตมอนเตเนโกรเคยเป็นสาธารณรัฐหนึ่งในสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย และต่อมาได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเซอร์เบียและมอนเตเนโกร ภายหลัง การลงประชามติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2549 มอนเตเนโกรได้แยกตัวเป็นประกาศเอกราชในวันที่ 3 มิถุนายน 2549

ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มอนเตเนโกรมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาประเทศให้เป็น "รัฐประชาธิปไตย สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม"

พื้นที่ 13,812 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เล็กน้อย)
ประชากร 630,000 คน
เมืองหลวง พอดกอรีตซา
การแบ่งเขตปกครอง ๒๓ เขตเทศบาล (opstina) ซึ่งรวมกรุงพอดกอรีตซา และมี 2 เขตเทศบาลเมือง (urban municipality) ภายใต้ กรุงพอดกอรีตซา คือ Golubovci และ Tuzi
สกุลเงิน ยูโร

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัดสำคัญ

GDP 7.429 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2556
GDP per capita 11,800 ดอลลาร์สหรัฐ (2555)
มูลค่าการส่งออก 12.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 14
ทรัพยากรสำคัญ บ็อกไซต์ พลังงานน้ำ
อุตสาหกรรมหลัก เหล็ก อลูมิเนียม สินค้าเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยว เครื่องอุปโภคบริโภค
สินค้าที่ส่งออกสำคัญ วัตถุดิบ (ยกเว้นเชื้อเพลิง) เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง แร่เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ตลาดส่งออกที่สำคัญ อิตาลี กรีซ สโลวีเนีย ฮังการี สหรัฐอเมริกา
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง แร่เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น อาหารและสัตว์มีชีวิต
ตลาดน้ำเข้าที่สำคัญ อิตาลี สโลวีเนีย เยอรมนี จีน ออสเตรีย

การคมนาคม

ถนน 5,174 กิโลเมตร
ทางรถไฟ 249 กิโลเมตร
สนามบินนานาชาติ 2 แห่ง สนามบินพอดกอรีตซา และสนามบินทิวัท (Tivat)
ท่าเรือ ท่าเรือหลัก 1 ท่า คือ Port of Bar

มอนเตเนโกรอยู่ห่างจากกรุงโรมประมาณ 500 กิโลเมตร และห่างจากกรุงปารีสและ กรุงเบอร์ลินประมาณ 1,500 กิโลเมตร ปัจจุบันยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยไปมอนเตเนโกร ต้องต่อเครื่องบินที่เมืองใหญ่ในยุโรป เช่น แฟรงก์เฟิร์ต ซูริค เวียนนา โรมหรืออิสตันบูล

คนไทยที่จะเดินทางไปมอนเตเนโกรต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง วีซ่ามี 4 ประเภท ได้แก่

  1. วีซ่าเดินทางผ่านที่สนามบิน Airport Transit (A)
  2. วีซ่าเดินทางผ่าน Transit (B)
  3. วีซ่าพำนักระยะสั้น Short stay visa (C)
  4. วีซ่าพำนักระยะยาว Long stay visa (D)

มอนเตเนโกรไม่มีสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย การขอวีซ่าต้องติดต่อสถาน เอกอัครราชทูตเซอร์เบียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

J.1. Cokroaminoto No. 109 Jakarta Pusat INDONESIA

+6221 314-35-60, +6221 314-37-20, +6221 334-157
embjakarta@serbian-embassy.org