ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ธุรกิจไทยในพื้นที่


ปัจจุบัน มีบริษัทของไทยเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท Thai President Food Hungary ซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของไทยรายแรกในฮังการี โดยเมื่อปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อโรงงานผลิตเส้นบะหมี่ของนักลงทุนเวียดนามที่ประสบปัญหาล้มละลาย ที่เมือง Esztegom ทางตอนเหนือของฮังการีเพื่อเป็นฐานการผลิตแรกของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าในตลาดยุโรป เหตุผลของการเข้าไปลงทุนในฮังการีคือเพื่อลดต้นทุนของสินค้า ซึ่งมีค่าขนส่ง อัตราภาษีนำเข้า และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน