ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ภาคอุตสาหกรรม

บริษัท Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft.

บริษัทฯ ได้ตั้งโรงงานผลิตรถรุ่น Mercedes A และ B Class ที่เมือง Kecskemet เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2012 โดยผลิตรถได้ปีละ 100,000 คัน และจ้างงานกว่า 13,000 ตำแหน่ง โดยบริษัทฯ ได้เลือกตั้งโรงงานที่ฮังการีเพราะมีระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดี แรงงานคุณภาพดี และระบบโครงสร้างเงินเดือนที่แข่งขันได้ ต้นทุนต่ำ


บริษัท Audi

Audi ได้ตั้งโรงงานผลิตที่เมือง Gyor เมื่อวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2010 มีมูลค่าการลงทุนกว่า 900 ล้านยูโร สร้างงานกว่า 2,100 ตำแหน่ง ครอบคลุมการผลิตตั้งแต่ bodywork ถึงการพ่นสี การประกอบ โดยได้ผลิตเต็มกำลังเมื่อปี ค.ศ. 2013 ซึ่งได้สร้างงานกว่า 15,000 ตำแหน่ง และในปี ค.ศ. 2013 สามารถผลิตรถได้ถึง 125,000 คัน โดยเฉพาะรุ่น Audi TT Coupes, Roadsters, A3 Cabriolets และ A3 อื่นๆ


บริษัท Bosch Group

ซึ่งถือเป็นบริษัท supplier ที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี จ้างแรงงานท้องถิ่นกว่า 8,000 คน โดยกล่า 2,000 คน เป็นวิศวกร Bosch ได้เข้ามาตั้งบริษัทในฮังการีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1899 และตั้งแต่การปรับปรุงองค์กรในปี ค.ศ. 1991 Bosch กลายเป็นบริษัทต่างชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของฮังการี ในปี ค.ศ. 2011 บริษัทได้ขยายสาขาในฮังการีกว่า 11 สาขา และสร้างโรงงาน Robert Bosch Elektronika Kft. ในปี ค.ศ. 1998 ที่เมือง Hatvan ซึ่งถือเป็นศูนย์การผลิตสาขารถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของ Bosch โดยผลิต transmissions, ABS, ถุงลมนิรภัย เป็นต้น


บริษัท Jabil

เป็นบริษัทที่มีอิทธิพลในสาขาอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีความสำคัญกับภาคการส่งออกและต่อ GDP ของฮังการีอย่างมาก โดยสร้างรายได้มวลรวมกว่าร้อยละ 15 ในปี ค.ศ. 2013 บริษัทฯ ได้ตั้งโรงงานที่เมือง Szombatheky บนพื้นที่กว่า 8600 ตารางเมตร และจ้างงานท้องถิ่นกว่า 450 ตำแหน่ง


บริษัท Gedeon Richter

Richter เป็นผู้ผลิตยาอิสระที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก บริษัทฯ มีศูนย์การค้นคว้าและวิจัยด้านเวชภัณฑ์ที่สำคัญในภูมิภาคฯ โดยเน้นการวิจัยด้านเชื้อโรคที่กระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง มีพนักงานกว่า 950 คน มีเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญในภูมิภาค


บริษัท Teva Hungary

เป็นบริษัทที่ผลิตส่วนผสมในเวชภัณฑ์และบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ มีโรงงานอยู่ที่เมือง Debrecen ทางตะวันออกของฮังการี ซึ่งเป็นศูนย์การผลิตหลักของ Teva สำหรับ CEE และประเทศนอกยุโรป


บริษัท GlaxoSmithKline (GSK)

ฮังการีเป็นชัยภูมิสำคัญของ GSK โดยมาลงทุนที่ฮังการีกว่า 130 ล้านยูโรในการผลิตวัคซีน


บริษัท Mylan

Mylan ได้จัดตั้งศูนย์บรรจุหีบห่อและกระจายสินค้าขึ้นที่ฮังการี โดยมีกำลังการผลิตปีละ 100 ล้านกล่อง สำหรับยาเม็ด