ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ภาคการค้า

บริษัท Egis (Servier)

บริษัทเชี่ยวชาญด้านการผลิตเวชภัณฑ์และการตลาด เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตยาที่มีนวัตกรรมสูงสุดในภูมิภาค มีงบประมาณสำหรับการค้นคว้าและวิจัยมากเป็นอันดับที่ 4 ของ CEE โดยเน้นการทำวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจและความผิดปกติอันเกิดจากระบบประสาทส่วนกลาง


บริษัท Eva Group ของอิยิปต์

บริษัทฯ ได้ตั้งสถาบันการวิจัยและพัฒนาด้าน Biomedical ขึ้นที่กรุงบูดาเปสต์ โดย Eva Pharma ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Eva Group เป็นหนึ่งในบริษัทยาชั้นนำของภูมิภาคตะวันออกกลาง