ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีโครเอเชีย

รู้จักโครเอเชีย

สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โครเอเชียเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตเมดิเตอร์เรเนียนเนื่องจาก มีชายทะเลที่สวยงาม มีเกาะ 1,246 เกาะ มีแหล่งมรดกโลก 7 แห่ง ได้แก่ อุทยานพลิตวิเซ่ กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่เมืองสปลิท เมืองเก่าดูบรอฟนิก บาซิลิกาเมืองโปเรซ เมืองเก่าโทรเกียร์ วิหารเซนต์เจมส์เมืองซิเบนิก และที่ราบสตาริกราด อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโครเอเชีย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเพื่อใช้บริการการแพทย์ และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุม ดังนั้น จึงมีโอกาสสำหรับการลงทุนสร้างหรือบริหารโรงแรม สปา คลินิก และศูนย์ประชุม เมืองที่มีศักยภาพสูงคือเมืองชายฝั่ง เช่น สปลิท ดูบรอฟนิก ปูลา


อุตสาหกรรมการผลิต

มีสัดส่วนร้อยละ 20.7 ของ GDP อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของ โครเอเชีย คือ การต่อเรือ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุตสาหกรรมที่มีโอกาสขยายตัว คือ ยา ICT ไม้ สิ่งทอและเครื่องหนัง โลหะ และรถยนต์