ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีโครเอเชีย

ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ภาคบริการ

ท่องเที่ยว


ภาคอุตสาหกรรม

การต่อเรือ การผลิตและซ่อมรถไฟ/รถราง อุตสาหกรรมประมง อาหาร เคมีภัณฑ์


ธุรกิจไทยในพื้นที่

ปัจจุบันมีเพียงกิจการขนาดเล็ก เช่น ร้านขายของชำ