ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีโครเอเชีย

รู้จักโครเอเชีย

ภาพรวมประเทศ

ข้อมูลทั่วไปโครเอเชีย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่านทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป มีเขตแดนติดกับสโลวีเนีย ฮังการี บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และมอนเตเนโกร โครเอเชียเคยเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียและได้แยกตัวเป็นเอกราชเมื่อปี 2534 โครเอเชียได้เป็นสมาชิก EU ลำดับที่ 28 ในปี 2556

พื้นที่ 56,594 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 4.4 ล้านคน
เมืองหลวง กรุงซาเกร็บ
การแบ่งเขตปกครอง 20 county และ 1 เขตปกครองพิเศษ (กรุงซาเกร็บ)
สกุลเงิน คูนา

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัดสำคัญ

GDP 57.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (๒๕๕๖)
มูลค่าการส่งออก 12.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการนำเข้า 21.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดส่งออกสินค้า อิตาลี บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เยอรมนี สโลวีเนีย ออสเตรีย
แหล่งนำเข้าสินค้า อิตาลี เยอรมนี รัสเซีย จีน สโลวีเนีย ออสเตรีย

การคมนาคม

ถนน 29,547 กิโลเมตร
ทางรถไฟ 2,726 กิโลเมตร
สนามบินนานาชาติ 7 แห่ง (ซาเกร็บ สปลิท ดูบรอฟนิก ซาดาร์ ริเยกา ปูลา โอซิเยก)
ท่าเรือ 6 แห่ง (ริเยกา โปลเก ชิเบนิก ซาดาร์ สปลิท ดูบรอฟนิก)

โครเอเชียเป็นสมาชิก EU แต่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของเขตเช็งเกน อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ผู้ที่มีวีซ่าหรือเอกสารดังต่อไปนี้สามารถเดินทางไปโครเอเชียและพำนักได้ครั้งละไม่เกิน 90 วันโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าโครเอเชีย (Official Gazette No. 84/2014)

  1. ผู้ที่มีวีซ่าเช็งเกนแบบเข้าออกได้หลายครั้ง (Schengen uniform visa “C” for two or multiple entries)
  2. ผู้ที่มีวีซ่าเช็งเกนระยะยาวสำหรับพำนักเกิน 3 เดือน (Schengen long-stay visa “D”)
  3. ผู้ที่มี residence permit ซึ่งออกให้โดยประเทศในเขตเช็งเกน
  4. ผู้ที่มีวีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้งหรือ residence permit ของบัลแกเรีย สาธารณรัฐไซปรัส และโรมาเนีย

ทั้งนี้ โครเอเชียมีนโยบายจะใช้ระเบียบดังกล่าวจนกว่าจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขตเช็งเกนโดยสมบูรณ์ การเดินทางจากไทยไปโครเอเชียยังไม่มีเที่ยวบินตรง จำเป็นต้องเปลี่ยนเที่ยวบินในเมืองใกล้เคียง เช่น เวียนนาหรือแฟรงก์เฟิร์ต นอกจากนี้ สายการบินกาตาร์ก็มีเที่ยวบินจากโดฮาไปซาเกร็บโดยแวะจอดที่บูดาเปสต์ การเดินทางจากประเทศอื่น ๆ ในยุโรปไปโครเอเชียทางเครื่องบินใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง

การเดินทางทางบกจากประเทศใกล้เคียงไปโครเอเชียสามารถเดินทางโดยรถยนต์ รถบัส และรถไฟ รถไฟจากเวียนนาไปซาเกร็บใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง รถไฟจากบูดาเปสต์ไปซาเกร็บใช้เวลา 7 ชั่วโมง แต่ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา 3 ชั่วโมง (ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร)