ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีเกร็ดการทำธุรกิจ

พฤติกรรมผู้บริโภค

ปัจจุบัน ผู้บริโภคเลือกวิถีชีวิตแบบมีนวัตกรรมมากขึ้น