ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีรู้จักเรา

สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของฮังการี ซึ่งสร้างรายได้ในการส่งออกถึงร้อยละ 20 โดยมีกว่า 600 บริษัททั่วประเทศ และจ้างแรงงานกว่า 100,000 คน สร้างรายได้ประมาณปีละ 15,000 ล้านยูโร โดยสินค้ากว่าร้อยละ 92 ถูกส่งออกนอกประเทศ และบริษัทส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และ/หรือ TS 16949

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 บริษทผลิตรถยนต์ต่างชาติขนาดใหญ่ได้มาตั้งฐานการผลิตที่ฮังการี อาทิ Suzuki, Audi, General Motors, Opel และ Daimler เนื่องจากปัจจัยดังนี้

  • ฮังการีตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เป็นศูนย์กลาง สามารถเข้าถึงกลุ่มประเทศบอลข่านและยุโรปตะวันออกได้ง่าย และใกล้กับตะวันยุโรปตะวันตก โดย Renault, Nissan และ Porche ได้เลือกฮังการีเป็นฐายการผลิตอะไหล่เพื่อส่งไปยังตลาดในยุโรปกลางและตะวันออก รวมถึงตลาดด้านตะวันออกและใต้ที่ไกลออกไป อาทิ ยูเครนและรัสเซีย
  • แรงงานมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรม
  • มีเครือข่ายซัพพลายเออร์ท้องถิ่นที่ดีเยี่ยม ฮังการีถูกขนานนามว่าเป็น Detroit ตะวันออก สามารถจัดหาสินค้าให้ผู้ผลิตและลูกค้าทั่วยุโรป
  • มีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทผู้ผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมด้านเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาคเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพของฮังการีมีระดับการพัฒนาที่สูงมากในภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออก โดยฮังการีมีฐานบริษัทด้าน life science ที่ดี ที่จะสามารถขยายต่อไปยังภูมิภาคบอลข่านได้ รวมถึงตลาดในเอเชีย ในฮังการี นักลงทุนจะพบกับความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา และบริษัทด้านเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง รวมถึงมีสถาบันการวิจัยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และอัตราค่าจ้างที่ต่ำ

อุตสาหกรรมด้านเลชภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมของฮังการีมากว่าศตวรรษ ฮังการีเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีการพัฒนามากที่สุดในตลาดเวชภัณฑ์ และมีอัตราการใช้จ่ายในการซื้อยาสูงกว่าค่าเฉลี่ย และเป็นประเทศที่มีองค์ความความรู้ในด้านดังกล่าวเป็นเลิศ ทำให้ฮังการีมีจำนวนบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพสูงที่สุดในภูมิภาค

ฮังการีมีบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพกว่า 85 บริษัท ที่เน้นด้านการผลิตและทำวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ฮังการีเป็นฐานการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในด้านดังกล่าว มีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยและบริษัทในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น


เครื่องไฟฟ้า

ฮังการีเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการลงทุนด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากตั้งอยู่ศูนย์กลางของยุโรป มีระบบคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเยี่ยม มีแรงงานมีคุณภาพและอัตราค่าจ้างต่ำ มีนวัตกรรมสูง อุตสาหกรรมด้านเครื่องไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลและได้รับสิทธิประโยชน์ค่อนข้างสูง มีมหาวิทยาลัยที่มุ่งสอนด้านนี้ และสามารถผลิตแรงงานเพื่อมาสนับสนุนอุตสหกรรมได้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ฮังการีเติบโตอย่างมากและกลายเป็นศูนย์กลางของการวิจัยด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบ hardware อื่นๆ

บริษัทสำคัญในแต่ละด้านมีดังนี้

  • ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรศัพท์มือถือ – Ericssons, Siemens
  • ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ – GE Healthcare, B. Braun, Mediso
  • ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ – Continental, Denso, Visteon, Thyssen Krupp, ZF Hungaria, Bosch, GE

ฮังการีเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออก (ร้อยละ 25) โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของฮังการี คิดเป็นร้อยละ 22 ของภาคการผลิตทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 26,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีบริษัทข้ามชาติจำนวนมากมาตั้งฐานการผลิตในฮังการี อาทิ Nokia, GE, Samsung, Elextrolux, Honeywell, Philips, Denso, Bosch, Alpine, Foxconn, Jabil Circuit, Vedeoton เป็นต้น


อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของฮังการี อุตสาหกรรมอาหารในที่นี้ รวมอาหาร เครื่องดื่ม น้ำอัดลม และยาสูบ ฮังการีเป็นประเทศ net exporter ด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์อาหารของภูมิภาค โดยอุตสาหกรรมอาหารสร้างรายได้ในการส่งออกร้อยละ 5.31 อีกทั้งระบบสาธารณูปโภคในสาขาดังกล่าวจัดได้ว่าดีที่สุดในภูมิภาค มีสัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติในสาขานี้ร้อยละ 48 ฮังการีเป็นประเทศผู้ส่งออกสำคัญในสาขานี้ลำดับที่ 2 โดยฮังการีเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สำหรับข้าวสาลี ดอกทานตะวัน และข้าวโพด สินค้าส่งออกสำคัญคือผลไม้และผัก เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ของหวาน และผลิตภัณฑ์จากนม แต่ต้องนำเข้าผลไม้และผักที่ exotic

อุตสาหกรรมด้านอาหารของฮังการีส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ (2 ใน 3) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืช ขนมหวานและขนมขบเคี้ยว โดยบริษัทเหล่านี้จะใช้วัตถุดิบของฮังการี สำหรับบริษัทด้านอาหารที่เป็นบริษัทฮังการีแท้ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมด้านเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา ผัก และผลไม้ โรงสี และอุตสหกรรมขนมอบ

ในบรรดาบริษัทขนาดใหญ่กว่า 500 บริษัทในฮังการี 37 บริษัทจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะการผลิตนม เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ น้ำอัดลม ขนม ชา กาแฟ กระป๋อง และน้ำมันพืช

บริษัทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ Nestle, Uniliver, Coca- Cola Beverages, Agrana, Sio-Eckes Ltd., Sara Lee, Frieslandfoods, Bunge, Givaudan, Kraft Food, Pepsi, Dr. Oetker เป็นต้น