ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮังการีรู้จักเรา

การลงทุนจากต่างประเทศ

ฮังการีมีอัตราค่าจ้างแรงงานและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ค่อนข้างต่ำกว่าประเทศยุโรปอื่นๆ กอปรกับ รัฐบาลฮังการีมีนโยบายที่มุ่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทส โดยการให้สิทธิประโยชน์ประเภทต่างๆ แก่นักลงทุน

ฮังการีมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งที่ดี มีบุคลากรที่มีทักษะ และมีความโดดเด่นด้านการค้นคว้าและพัฒนาวัตกรรม โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจำนวนมากจากสหภาพยุโรป อาทิ การก่อตั้งศูนย์วิจัยฟิสิกส์ มูลค่ากว่า 100 ล้านยูโร ที่ฮังการี จึงมีศักยภาพรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ

ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชียอย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ได้เข้ามาปักธงในภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออก (CEE) แล้ว โดยจีนมีมูลค่าการลงทุนใน CEE กว่า 600 ล้านยูโร และมีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเงินทุนพร้อมปล่อยกู้ให้แก่ประเทศ CEE เช่นโครงการปรับปรุงเส้นทางรถไฟเบลเกรด – บูดาเปสต์ มูลค่า 1.8 พันล้านยูโร และโครงการขยายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การสร้างเขื่อนพลังน้ำและการปรับปรุงทางรถไฟในโรมาเนีย มูลค่า 8 พันล้านยูโร

ส่วนญี่ปุ่นมีความร่วมมือกับ V4 มาตั้งแต่ปี 2546 และมีการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาแล้ว 5 ครั้ง และมีการกระจายการลงทุนเข้าไปในหลายประเทศ

ส่วนเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการเข้าไปลงทุนใน V4 โดยเป็นแหล่งลงทุนอันดับ 3 รองจากเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร โดยมีมูลค่าการลงทุนเกือบ 3.6 พันล้านยูโร

สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมอาหารต้องคำนึงถึงการผ่านมาตรฐาน EU ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร การปกป้องสิทธิสัตว์ ความสะอาดและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม